-
Vaša košarica je prazna

Uvjeti korištenja


PODRUČJE PRIMJENE
Ovi uvjeti primjenjuju se na sve kupovine proizvoda koji se prodavaju preko ove web stranice od strane tvrtke Miam-Veri d.o.o. prema Vama kao kupcu.

PONUDE, POTVRDE I PRIHVAĆANJA
Sve cijene, citati i opisi na ovim stranicama ne predstavljaju ponudu, a mogu se povući ili izmijeniti u bilo kojem trenutku prije našeg izričitog prihvaćanja narudžbe. Trudimo se učiniti sve u našim mogućnostima kako bi osigurali da proizvodi koji se pojavljuju na stranicama budu na raspolaganju, ali ne možemo garantirati da su svi proizvodi uvijek dostupni na skladištu. Možemo odbiti Vašu narudžbu (bez obveze), ako nismo u mogućnosti izvršiti ili ispuniti narudžbu. U slučaju neispunjenja narudžbe mi ćemo što prije vratiti bilo koje prethodne uplate koje ste napravili za taj proizvod. Prilikom ispunjavanja narudžbe generira se automatska e-mail potvrda vaše narudžbe. Svrha takve potvrde daje Vam priliku za potvrdu Vaše narudžbe ili ispravak pogreške. Imajte na umu da svaka takva automatska potvrda ne predstavlja formalno prihvaćanje narudžbe. Naše prihvaćanje narudžbe stupa na snagu na mjestu gdje je takva ponuda izričito prihvaćena.

VAŠE IZJAVE
Vi potvrđujete da su informacije koje ste dali prilikom kreiranja narudžbe točne i materijalno je dovoljno za nas da ispunimo Vašu narudžbu. S vremena na vrijeme moguće je da pogreške prilikom programiranja ili prijepisa podataka mogu dovesti do cijena koje nisu točne. Mi općenito imamo točno objavljene cijene, iako zadržavamo pravo u mjeri dopuštenoj zakonom ispraviti cijenu i ponuditi vam nove proizvode ili usluge sa ispravnim tržišnim cijenama u situacijama gdje je oglašena cijena očita pogreška što dokazuje da je znatno ispod tržišne.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA (NE MOŽEMO POTVRDITI CIJENE PRIJE PRIMITKA VAŠE NARUDŽBE)
Cijene za proizvode na ovim stranicama su na snazi u vrijeme primitka narudžbe, osim ako nije drugačije izričito dogovoreno. Cijene mogu biti navedene na stranicama ili narudžbi, ali točna cijena u slučaju bilo kakvog odstupanja je cijena kojom ste obavješteni da je narudžba prihvaćena. Imamo pravo da u bilo koje vrijeme prije prihvaćanja narudžbe revidirati cijene, uzeti u obzir povećanje troškova, uključujući (bez ograničenja) troškove svih materijala, prijevoza, rada ili povećanja ili nametanje bilo kakvog poreza. Također zadržavamo pravo da vas obavijestiti o bilo kakvoj pogrešci u cijenama prije otpreme proizvoda. U tom slučaju, ako se odlučite nastaviti s ispunjavanjem naloga, potvrđujete da će proizvod biti u skladu s takvim korigiranim cijenama. Cijene (osim ako nije drugačije navedeno) su u valuti kotirane na stranici. Plaćanje će se izvršiti prije isporuke i uz takve metode kao što su navedeni na stranici (a ne bilo koji drugi način, osim ako smo dali našu prethodnu suglasnost). Mi ćemo naplatiti kreditne ili debitne kartice dva radna dana nakon što smo primili obavijest o plaćanju. Zadržavamo pravo da provjerimo kreditne ili debitne kartice prije prihvaćanja narudžbe. U slučaju neplaćanja zadržavamo pravo dostaviti naš zahtjev prodavatelju za softverski proizvod koji ste kupili, bez dodatne informacije za vas. Kao rezultat toga dobavljač može polagati pravo na potraživanje od vas.

DOSTAVA I RIZIK
Vremenski rokovi isporuke / datumi navedeni na web stranicama u bilo kojem redoslijedu priznanja, prihvaćanja ili drugdje su samo procjene. Dok nastojimo zadovoljiti takve datume, nećemo biti odgovorni Vama u pogledu odlaganja. U slučaju nemogućnosti isporuke proizvode mi ćemo vratiti uplatu na zahtjev. Isporuka će biti važeća adresa na adresu koju ste poslali. Morate provjeriti adresu isporuke na narudžbi i u slučaju pogreške obavijestiti nas bez odgode. Mi zadržavamo pravo naplatiti uslugu od vas za bilo kakve dodatne troškove koji proizlaze iz promjene koje napravite na adresu za dostavu nakon što pošaljete narudžbu.

PRAVO NA ŽALBU
Kao potrošač ste odgovorni za provjeru proizvoda po isporuci i provjeri da su u zadovoljavajućem stanju, u skladu sa svojim opisom. Ukoliko nas ne obavijestite o bilo kakvim nedostacima u pisanom obliku u roku od 2 (dva) tjedna vaša prava koja proizlaze iz neispravnog proizvoda su isključena.

SOFTWARE
Kada bilo koji proizvod koji dobivate sadrži software, taj software je licenciran od strane nas ili od strane nadležnog licencora / vlasnika predmeta relevantnog krajnjeg korisnika licenčnog ugovora ili drugim licenčnim odredbama priloženim software-u i takav software se ne smije kopirati, prilagoditi, u prijevodu, omogučiti dostupnost trećim stranama, distribuirati, mijenjati, rastaviti, ili kombinirati s bilo kojim drugim softwareom, osim u mjeri u kojoj je to dopušteno u licenčnim odredbama. Za tehnička pitanja za proizvod koji ste kupili, molimo kontaktirajte dobavljača izravno. Imajte na umu da podrška od dobavljača može biti na engleskom jeziku.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Mi ćemo biti odgovorni za štete koje nastanu u vezi s proizvodima i uslugama ovih uvjeta korištenja u mjeri u kojoj namjere ili grube nepažnje možemo pripisati našim predstavnicima, našim agentima ili nama samima. Ovo ograničenje odgovornosti vrijedi za sve štete potraživanja, bez obzira na njihovu pravnu osnovu i uključujući ali ne ograničavajući se na obveze za ugovorna, unaprijed ugovorna i kolateralna potraživanja. Ovo ograničenje odgovornosti ne smije ograničavati obvezno zakonsku odgovornost, uključujući odgovornost u okviru šteta uzrokovanih nepažnjom.

OPĆENITO
Vi ne smijete ustupiti svoja prava trećim osobama u skladu s ovim uvjetima. Ovi Uvjeti poništavaju sve prethodne ugovore i radne dogovore bilo usmene ili pismene, izravne ili neizravne, između nas. Bilo kakav prethodni suprotni nazivi ili odredbe ovime se isključuju. Mi zadržavamo pravo mijenjati ili izmijeniti ove Uvjete bez prethodne najave.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST
Na uvjete poslovanja i korištenja ovih web stranica i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , kupovina putem telefona kataloška prodaja). Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I POLITIKA PRIVATNOSTI
Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem mail adrese info@software.hr ili na adresi sjedišta tvrtke Palmotićeva 43a, 10000 Zagreb.
Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće: kada ste pristali na obradu (privola), kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora, u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, u svrhu legitimnih interesa tvrtke Miam-Veri d.o.o. odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka, kada je to potrebno u pravne svrhe. Tvrtka Miam-Veri d.o.o. prikuplja osobne podatke kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu kupca u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing. Miam-Veri d.o.o. se obvezuje štiti osobne podatke kupaca u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda). Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviših standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca. Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika. Ažurirajte vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija. 
Podatke prikupljamo prilikom kupovine na web domeni www.software.hr i svim poddomenama domene www.software.hr i u svrhu dostave proizvoda Prilikom kupovine u internetskoj trgovini tražimo od vas određene osobne podatke koji su nužni za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti. U svrhu dostave proizvoda naručenog putem software.hr internetske trgovine potrebno je unijeti vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu). Legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavnih tvrtki s kojima Miam-Veri d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda. 
Podatke prikupljamo i obrađujemo ako nas izravno kontaktirate za informacije o proizvodima i uslugama putem obrasca na internetskoj stranici software.hr, direktno mailom, telefonskim pozivom ili uživo u poslovnici tvrtke. Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice software.hr suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađujemo osobne podatke. 
Miam-Veri d.o.o. može prikupljati e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroničkih poruka koje sadrže promotivne poruke, ponude i vijesti. 
Subjekti s kojima Miam-Veri d.o.o. može dijeliti osobne podatke su pružatelji usluga društvenih mreža i u takvom slučaju Miam-Veri d.o.o. ne zadržava podatke prikupljene takvom prijavom ili pružatelji usluga za slanje e-mail promotivnih poruka kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-pošte, oglašavanja i analiziranja upotrebe web mjesta i aplikacija, te praćenja učinkovitosti kampanja. Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge u naše ime. 
Korištenjem web stranice software.hr korisnik pristaje na upotrebu Cookiea. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti. 

Tvrtka Miam-Veri d.o.o. prikuplja podatke korisnika u skladu propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 
Svaki korisnik može u svakom trenutku zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka i eventualnih netočnosti, tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke., zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način, zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika te zatražiti brisanje podataka za koje više ne postoji zakonska osnova za upotrebu. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva. U slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom, dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka, tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje. Miam-Veri d.o.o. može odbiti provođenje zahtjeva ukoliko se time ugrožava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako je primjena zahtjeva suprotna zakonu, u izuzecima radi zaštite javnog interesa, pravnih obveza ili prava i sloboda drugih. 
Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka možete uputiti na: info@software.hr ili na adresu sjedišta tvrtke Palmotićeva 43a, 10000 Zagreb, Hrvatska. Obrada takvog zahtjeva može biti tehnički i vremenski složen proces te je u složenim slučajevima ili u slučaju većeg broja zahtjeva potrebno duže vrijeme potrebno za obradu podataka o čemu ćemo vas obavijestiti na zakonit i siguran način. 
U svrhu očuvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka kupaca, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uključuju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograničeni pristup podacima. Mjere koje koristimo uključuju strogo ograničen pristup osobnim podacima temeljen na načelu „nužnog poznavanja“, korištenje podataka isključivo u skladu s legitimnim interesom, ugovornom obavezom ili danom privolom kupca, sigurnosni prijenos podataka, postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprječavanja zloupotrebe osobnih podataka i neovlaštenog pristupa podacima. 
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.
VAŠA PRAVA
Pravo na pristup - imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
Pravo na ispravak - imate pravo na ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje - imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni, pod određenim uvjetima, izbrisati takve osobne podatke.
Pravo na ograničenje obrade - imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
Pravo na prigovor - imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
Pravo na prenosivost podataka - imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.
Ako želite koristiti navedena prava, molimo da nas kontaktirate na e-mail info@software.hr ili na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, 10000 Zagreb.
Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo Vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

KOLAČIĆI
Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu izbrisati, a koje se pohranjuju na računalu posjetioca ovih web stranica i omogućuju personalizaciju sadržaja. Kod prvog posjeta web stranici oni se preuzimaju od strane web preglednika, a kod ponovnog posjeta web stranici s istim uređajem i preglednikom kolačići i podaci pohranjeni na njemu šalju se ili na web stranicu koje ih je generirala (kolačić prve strane) ili na drugu web stranicu kojoj pripadaju (kolačić treće strane).
Postavke kolačića možete promijeniti klikom na ovaj link

NAČINI PLAĆANJA
Plaćanje uplatom na transakcijski račun

ISPORUKA PROIZVODA
Naručene artikle isporučujemo Hrvatskom Poštom, City expressom, Overseasom ili drugom kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku 3 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, Zagreb.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju. Pristup platformi preko linka http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Miam-Veri d.o.o. u ovom trenutku ne sudjeluje u predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ostala prava i obveze su navedene u priloženom Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora na slijedećem linku: StandardniInformacijskiObrazac.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Ostali načini podnošenja prigovora:
- na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, 10000 Zagreb
- na e-mail adresu info@software.hr
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST
Za valjanost i učinkovitost ovih uvjeta biti će mjerodavno pravo Republike Hrvatske uz isključenje UN Konvencije o ugovoru o međunarodnoj prodaji robe (CSIG).