-
Vaša košarica je prazna

POHVALE I PRIGOVORI


REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, Zagreb.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju. Pristup platformi preko linka http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Miam-Veri d.o.o. u ovom trenutku ne sudjeluje u predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ostala prava i obveze su navedene u priloženom Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora na slijedećem linku: StandardniInformacijskiObrazac.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Ostali načini podnošenja prigovora:
- na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, 10000 Zagreb
- na e-mail adresu info@software.hr
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST
Za valjanost i učinkovitost ovih uvjeta biti će mjerodavno pravo Republike Hrvatske uz isključenje UN Konvencije o ugovoru o međunarodnoj prodaji robe (CSIG).