-
Va�a ko�arica je prazna

Podr�ka


Proizvode mo�ete isprobati prije kupovine. Rok isprobavanja proizvoda je ograni�en na 30 dana.

Osim instalacijskog paketa, za svaki proizvod mo�ete dobiti i detaljne upute u PDF formatu.


Popis programa, uputa i alata za download nalazi se na web stranici

https://www.avast.com/download-software

Za bilo koje pitanje oko kupovine, licenciranja ili optimalne ponude za Va�u ra�unalnu mre�u molimo da nas kontaktirate.


Popis �estih pitanja i odgovora mo�ete vidjeti na web stranicama support.avast.com/en-ww/article/Antivirus-FAQ
Detaljne upute za bilo koji proizvod mo�ete vidjeti na web stranicama support.avast.com/en-ww