-
Vaša košarica je prazna

DOSTAVA I REKLAMACIJE


DOSTAVA I RIZIK
Vremenski rokovi isporuke / datumi navedeni na web stranicama u bilo kojem redoslijedu priznanja, prihvaćanja ili drugdje su samo procjene. Dok nastojimo zadovoljiti takve datume, nećemo biti odgovorni Vama u pogledu odlaganja. U slučaju nemogućnosti isporuke proizvode mi ćemo vratiti uplatu na zahtjev. Isporuka će biti važeća adresa na adresu koju ste poslali. Morate provjeriti adresu isporuke na narudžbi i u slučaju pogreške obavijestiti nas bez odgode. Mi zadržavamo pravo naplatiti uslugu od vas za bilo kakve dodatne troškove koji proizlaze iz promjene koje napravite na adresu za dostavu nakon što pošaljete narudžbu.

PRAVO NA ŽALBU
Kao potrošač ste odgovorni za provjeru proizvoda po isporuci i provjeri da su u zadovoljavajućem stanju, u skladu sa svojim opisom. Ukoliko nas ne obavijestite o bilo kakvim nedostacima u pisanom obliku u roku od 2 (dva) tjedna vaša prava koja proizlaze iz neispravnog proizvoda su isključena.

SOFTWARE
Kada bilo koji proizvod koji dobivate sadrži software, taj software je licenciran od strane nas ili od strane nadležnog licencora / vlasnika predmeta relevantnog krajnjeg korisnika licenčnog ugovora ili drugim licenčnim odredbama priloženim software-u i takav software se ne smije kopirati, prilagoditi, u prijevodu, omogučiti dostupnost trećim stranama, distribuirati, mijenjati, rastaviti, ili kombinirati s bilo kojim drugim softwareom, osim u mjeri u kojoj je to dopušteno u licenčnim odredbama. Za tehnička pitanja za proizvod koji ste kupili, molimo kontaktirajte dobavljača izravno. Imajte na umu da podrška od dobavljača može biti na engleskom jeziku.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Mi ćemo biti odgovorni za štete koje nastanu u vezi s proizvodima i uslugama ovih uvjeta korištenja u mjeri u kojoj namjere ili grube nepažnje možemo pripisati našim predstavnicima, našim agentima ili nama samima. Ovo ograničenje odgovornosti vrijedi za sve štete potraživanja, bez obzira na njihovu pravnu osnovu i uključujući ali ne ograničavajući se na obveze za ugovorna, unaprijed ugovorna i kolateralna potraživanja. Ovo ograničenje odgovornosti ne smije ograničavati obvezno zakonsku odgovornost, uključujući odgovornost u okviru šteta uzrokovanih nepažnjom.

OPĆENITO
Vi ne smijete ustupiti svoja prava trećim osobama u skladu s ovim uvjetima. Ovi Uvjeti poništavaju sve prethodne ugovore i radne dogovore bilo usmene ili pismene, izravne ili neizravne, između nas. Bilo kakav prethodni suprotni nazivi ili odredbe ovime se isključuju. Mi zadržavamo pravo mijenjati ili izmijeniti ove Uvjete bez prethodne najave.

ISPORUKA PROIZVODA
Naručene artikle isporučujemo Hrvatskom Poštom, City expressom, Overseasom ili drugom kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku 3 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, Zagreb.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju. Pristup platformi preko linka https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Miam-Veri d.o.o. u ovom trenutku ne sudjeluje u predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ostala prava i obveze su navedene u priloženom Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora na slijedećem linku: StandardniInformacijskiObrazac.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Ostali načini podnošenja prigovora:
- na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmotićeva 43a, 10000 Zagreb
- na e-mail adresu info@software.hr
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST
Za valjanost i učinkovitost ovih uvjeta biti će mjerodavno pravo Republike Hrvatske uz isključenje UN Konvencije o ugovoru o međunarodnoj prodaji robe (CSIG).